Over ons

In 2013 besloot de Raad van Uitgeest om de subsidie voor de vestiging Uitgeest aan de Openbare Bibliotheek IJmond Noord stapsgewijs af te schaffen. Op 1 januari 2016 sloot bibliotheek IJmond Noord definitief haar vestiging.

In het najaar van 2013 zetten Wies de Wit en Hetty Franzani een handtekeningenactie op touw. 1800 handtekeningen werden bij het Gemeentebestuur van Uitgeest ingediend. In het voorjaar van 2015 besloot het College van Burgemeester en Wethouders een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid voor het behouden van een bibliotheekfunctie in Uitgeest. Bureau Questum leverde het rapport “De Uitgeester bibliotheek: toekomstig en betaalbaar” in bij het College.

 
gezemelijk

Het plan was, kort samengevat:

– Een schoolbibliotheek en educatieve activiteiten voor de jeugd gerealiseerd via de scholen.

– Leesbevordering (voorlezen) via de kinderdagverblijven en de peuterspeelzaal

– Daarnaast een centrale locatie voor de “doorstart” van een alternatief voor de bibliotheek met sociale functies voor de volwassenen.

Op 19 maart 2016 was de opening van het LeesLokaal een feit.

Ondertussen is LeesLokaal uitgegroeid tot een volwaardig alternatief met meer dan achttienhonderd Vrienden onder de Uitgeesters waarvan velen regelmatig hun weg naar LeesLokaal weten te vinden om een of meerdere boeken uit de eigen collectie te komen ruilen voor boeken aanwezig in LeesLokaal.

 
 
932880e278

Kom langs

Adres :

Middelweg 28 (Gemeentehuis)
1911 EG Uitgeest